Warunki korzystania z serwisu

 

A. A. C. Rainbow

Powielanie, przekształcanie oraz jakiekolwiek wykorzystywanie informacji zamieszczonych na tej stronie w sposób nieuzgodniony wcześniej z autorami i administratorem serwisu jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
A.A.C. Rainbow posiada wszelkie prawa związane z powielaniem tekstu, layoutów, zdjęć, rysunków, grafiki umieszczonych na tej stronie. Wszystkie znaki handlowe, nazwy handlowe, marki serwisowe, loga marek korporacji i emblematy zamieszczone na tej stronie zostały zarejestrowane albo przez A.A.C. Rainbow albo Rexair  producenta urządzeń Rainbow. Tylko Rexair, A.A.C. Rainbow oraz autoryzowani dystrybutorzy posiadają ograniczoną licencję korzystania z zamieszczonych w serwisie internetowym znaków handlowych.
Nie wolno naśladować, kopiować powielać tej strony bez wyraźnego, przedstawionego na piśmie zezwolenia od  A.A.C. Rainbow. Dostęp do tej strony nie jest jednoznaczny z przekazaniem licencji lub praw do treści zamieszczonej na niej. Treści i tłumaczenia zamieszczone na stronie stanowią wartość intelektualną autorów.
Przygotowując tę stronę odnieśliśmy się do najbardziej aktualnych informacji. Jakkolwiek jednak nie udzielamy żadnych gwarancji na zawartość merytoryczną. Informacje zamieszczane są na stronie na zasadzie "JAK JEST", zatem nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za ich nadużywanie lub niewłaściwe wykorzystanie. Ta strona internetowa będzie podlegała aktualizacjom od czasu do czasu, bez wcześniejszych ogłoszeń.
Pytania użytkowników strony, komentarze i wszelkie opinie zwrotne uzyskane od internatów za pośrednictwem tej strony będą traktowane jako NIE-tajne oraz NIE-poufne. Rościmy sobie prawo do ich rozmnażania, wykorzystania, ujawniania i rozpowszechniania bez uprzedniego zawiadomienia, bez związku z jakąkolwiek partią polityczną.
Linki do innych stron służyć mają wygodzie internautów.  Nie odpowiadamy za zamieszczoną na niech treść.

Powielanie, przekształcanie oraz jakiekolwiek wykorzystywanie informacji zamieszczonych na tej stronie w sposób nieuzgodniony wcześniej z autorami i administratorem serwisu jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nie wolno naśladować, kopiować powielać tej strony bez wyraźnego, przedstawionego na piśmie zezwolenia od  A.A.C. Rainbow. Dostęp do tej strony nie jest jednoznaczny z przekazaniem licencji lub praw do treści zamieszczonej na niej. Treści i tłumaczenia zamieszczone na stronie stanowią wartość intelektualną autorów.
Przygotowując tę stronę odnieśliśmy się do najbardziej aktualnych informacji. Jakkolwiek jednak nie udzielamy żadnych gwarancji na zawartość merytoryczną. Informacje zamieszczane są na stronie na zasadzie "JAK JEST", zatem nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za ich nadużywanie lub niewłaściwe wykorzystanie. Ta strona internetowa będzie podlegała aktualizacjom od czasu do czasu, bez wcześniejszych ogłoszeń.
Linki do innych stron służyć mają wygodzie internautów.  Nie odpowiadamy za zamieszczoną na niech treść.