Polityka prywatności

American-Austrian Corporation „Rainbow” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej A.A.C. Rainbow) szanuje prywatność Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe, pozyskane za pomocą serwisu internetowego A.A.C. Rainbow zostaną wykorzystane w pierwszym rzędzie do zapewnienia Państwu dostępu do żądanej Usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie.

 Cel i sposób przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe podane z własnej woli, będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia dostępu do żądanej usługi lub świadczenia, a także w celu umożliwienia AAC Rainbow umówienia spotkania, prezentacji oferty bądź przedstawienia innych oczekiwanych przez Państwa informacji
b) dostarczania, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych, informacji marketingowych, handlowych i/lub promocji, a także wysyłania materiałów reklamowych i realizacji sprzedaży bezpośredniej lub wysyłania interaktywnych informacji handlowych dotyczących produktów, usług i innych działalności A.A.C. Rainbow oraz przedsiębiorstw usługowo przetwarzających dane osobowe na zlecenie i na rzecz A.A.C. Rainbow, w kraju i za granicą, takich jak przeprowadzanie badań rynkowych lub określenia przyzwyczajeń i skłonności zakupowych konsumentów.

Przetwarzanie danych osobowych dla każdego z powyższych celów odbywać się będzie w formie papierowej, automatycznej i elektronicznej, a w szczególności za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (również poprzez komunikaty automatyczne, wiadomości SMS i MMS itp.) oraz drogą telefaxową.

 Skutki ewentualnego nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże, w przypadku braku danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe”, zamawiana usługa lub świadczenie nie będą mogły zostać dla Państwa zrealizowane albo nie będziecie Państwo mogli być prawidłowo zidentyfikowani.
Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nieoznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe” pozwoli jednakże na realizację zamawianej usługi lub świadczenia.

 Podmioty, którym dane osobowe mogą być udzielone

Państwa dane osobowe, zebrane podczas niniejszej rejestracji, mogą być przetwarzane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych, w tym przez jednostki zewnętrzne, zarządzające zamawianą usługą lub świadczeniem i działaniami marketingowymi oraz przez osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych oraz Spółki, którym dane osobowe zostały zakomunikowane jak niżej przewidziano.

 

Podmioty, którym dane mogą być udostępniane

Państwa dane osobowe mogą być podane do wiadomości osobom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, aby spełnić żądania pochodzące od władz publicznych, które mają prawo zażądać takich informacji.

Ponadto, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe mogą zostać przekazane również do innych podmiotów współpracujących z A.A.C. Rainbow, które będą przetwarzać dane w celach związanych z promocjami odnośnych produktów i usług.

 
Podmiot posiadający prawa do przetwarzania danych

Prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych posiada American-Austrian Corporation „Rainbow” sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058137


Twoje prawa

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).

Zapewniamy Państwu prawo wglądu do Państwa danych osobowych, natychmiastowej aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, wnoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, handlowych lub reklamowych zwracając się do: American-Austrian Corporation „Rainbow” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Lipowa 3, 53-124 Wrocław