Clean Air AHAM certificate

Wyliczenie szybkości filtrowania powietrza (CADR- Clean Air Delivery Rate)

CADR jest standardem ustalonym przez iezależne Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego – Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM). Stosowany jest on do pomiaru skuteczności oczyszczacza powietrza z uwzględnieniem powierzchni pomieszczenia i objętości czystego powietrza wytwarzanego na minutę. Ocenie podlega usuwanie kurzu, pyłków i dymu, czyli trzech najczęściej spotykanych substancji zanieczyszczających powietrze w pomieszczeniach. Im wyższy wskaźnik CADR, tym lepszy oczyszczacz powietrza.

 

 

CADR dla Rainbow*

Dym tytoniowy: 55

Kurz: 61

Pyłki: 67

 

*Wartości te przedstawiają wydajność, której można oczekiwać w okresie pierwszych 72 godzin pracy. Późniejsza wydajność może być zmienna w miarę użycia.