Certified asthma and allergy friendly

Certyfikat Amerykańskiej Fundacji Astmy i Alergii (AAFA) - Certyfikat ten przyznawany jest wyłącznie urządzeniom, w których naukowo udowodniono usuwanie alergenów z wykładzin dywanowych, przy jednoczesnym zatrzymaniu alergenów wewnątrz urządzenia. Otrzymanie tego Certyfikatu jest niezmiernie trudne, a sprzęt, który stara się o przyznanie mu Certyfikatu musi spełniać bardzo rygorystyczne warunki prozdrowotne. 

Badania, zgodne z Protokołami ALLERGY STANDARDS LIMITED (ASL) dowiodły, że w certyfikowanych urządzeniach stosowane są następujące zasady:

  • usuwa zdecydowana większość alergenów z wykładziny dywanowej
  • usunięty alergen pozostaje wewnątrz urządzenia
  • usunięcie alergenu jest efektem pracy urządzenia, a alergen nie jest rozprzestrzeniany
  • nawet w sytuacji częściowego zapełnienia zbiornika nie następuje zmniejszenie efektywności usuwania alergenów
  • użytkownik urządzenia nie jest wystawiany na działanie alergenów podczas opróżniania zbiornika

 

O AAFA:
Reputacja AAFA w USA, jako wiodącej organizacji non-profit reprezentującej interesy osób cierpiących na astmę i alergię jest nie do przecenienia. AAFA jest najbardziej zaufanym źródłem informacji oraz pierwszym miejscem, do którego politycy, pacjenci, rodzice, konsumenci i media udają się, gdy potrzebują informacji o astmie i alergii.

 

O ASL:
Allergy Standards Limited (Dublin, Irlandia) jest prowadzoną przez lekarza organizacją, z silną grupą badawczą. ASL jest zaangażowana w kilka działań, w których jakość środowiska wewnętrznego jest istotnym tematem. Laboratorium ASL posiada zapisy szpitalnych kontroli infekcji, monitoring alergenów/pleśni oraz monitoring cząstek powietrza w domach i obiektach komercyjnych.