AHAM Verifide

Certyfikat Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Domowych (AHAM) - mogą uzyskać go jedynie urządzenia, które pozytywnie przejdą testy potwierdzające ich skuteczność w usuwaniu substancji unoszących się w powietrzu, dymu papierosowego, pyłków i kurzu. Jesteśmy dumni, że Rainbow spełnia wymogi AHAM już od 8 lat!